“Bảo tàng Truyện tranh Quốc gia” được giữ lại ở Đài Trung

Ngày 21/10, Bộ Văn hóa Đài Loan đã ra thông cáo báo chí cho biết: Sau khi tiến hành lựa chọn lại địa điểm, Bộ Văn hóa bước đầu chọn hai nơi ở thành phố Đài Trung là “Văn phòng Nhà máy đường Empire tại Đài Trung” (Empire Sugar Factory Taichung Office) và “Khu nhà kho phố Tân Dân của Đường sắt Đài Loan” làm địa điểm xây dựng “Bảo tàng Truyện tranh Quốc gia”. Bộ Văn hóa sẽ kết hợp chuẩn bị cả phần cứng và phần mềm, từng bước thành lập bảo tàng truyện tranh cấp quốc gia để thúc đẩy có hệ thống việc thu thập, gìn giữ, nghiên cứu và quảng bá truyện tranh gốc của Đài Loan, giới thiệu truyện tranh Đài Loan với thế giới.

 Bộ Văn hóa cho hay: Trong quá trình lựa chọn địa điểm, Bộ Văn hóa phải cảm ơn các chuyên gia và học giả trong các lĩnh vực khác nhau như truyện tranh, kiến trúc và bảo tàng Đài Loan đã cùng tham gia, thành lập Ủy ban đánh giá 7 địa điểm do Chính quyền thành phố Đài Trung đề xuất, hoàn thành việc lựa chọn lại địa điểm một cách thuận lợi nhờ sự đánh giá nhu cầu chuyên môn của bảo tàng truyện tranh.

 Bộ Văn hóa nhấn mạnh, trong quá trình lựa chọn lại địa điểm, Bộ Văn hóa vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị phần mềm cho bảo tàng truyện tranh, áp dụng mô hình thực hiện phần mềm trước và được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đài Loan hỗ trợ công tác chuẩn bị như thu thập, nghiên cứu và lập kế hoạch tổ chức, đồng thời thông qua hình thức nghiên cứu và triển lãm để thúc đẩy việc sưu tập, tổ chức 2 triển lãm truyện tranh đặc biệt về chủ đề Thiếu nữ và Chính trị. Ngoài ra, từ góc độ nghệ thuật truyện tranh và phát triển đa lĩnh vực, Bộ Văn hóa ủy quyền cho Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Đài Loan tổ chức “Triển lãm Đài Loan-Nhật Bản về thẩm mỹ truyện tranh và nghệ thuật đương đại trong truyện tranh”, thực hiện đồng bộ, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương và các đơn vị tư nhân tổ chức triển lãm truyện tranh Đài Loan, xúc tiến giáo dục và công tác nghiên cứu để tập hợp sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội, từng bước hình thành sự tưởng tượng và kỳ vọng đối với Bảo tàng Truyện tranh Quốc gia.

nguồn: taiwantoday