Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan ra mắt chương trình tài trợ nghiên cứu cho sinh viên.

Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) đã khởi động chương trình Tài trợ TOP vào thứ ba (28 tháng 5) để tài trợ cho sinh viên và giúp họ xuất bản các bài báo học thuật trên các tạp chí ở nước ngoài, thúc đẩy vị trí nghiên cứu quốc tế của Đài Loan.

Số lượng sinh viên Đài Loan trong các ngành nhân văn ở nước ngoài đang dần thu hẹp lại, với ngày càng ít giáo viên và nhà nghiên cứu, điều này có thể dẫn đến sự suy yếu về vị thế học thuật của Đài Loan, Thông tấn xã Trung ương CNA dẫn lời MOST.

Chương trình TOP Grants mới sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu và học giả xuất sắc xuất bản các bài viết và ấn phẩm của họ trên các tạp chí nước ngoài. Việc này nhằm mở đường cho một thế hệ những người có ảnh hưởng học thuật thế hệ mới của Đài Loan.

Người hưởng lợi từ chương trình sẽ bao gồm nghiên cứu sinh sắp hoàn thành việc học ở châu Âu và châu Mỹ, và các giáo viên và nhà nghiên cứu hiện đang làm việc tại các tổ chức châu Âu hoặc châu Mỹ đã lấy bằng tiến sĩ. Điều kiện là người đó phải nhận bằng trong vòng 10 năm vừa qua.

Sau một quá trình xem xét nghiêm ngặt, mỗi năm sẽ có10 nghiên cứu sinh và năm sinh viên đã tốt nghiệp có thể nhận 900.000 Đài tệ (28.500 đô la Mỹ) hoặc 600.000 Đài tệ. Những sinh viên mới tốt nghiệp đủ điều kiện sẽ được nhận khoản tài trợ 200.000 Đài tệ để giúp xuất bản các bài báo học thuật.

Nếu quỹ có sẵn, chương trình có thể được mở rộng để có thể hỗ trợ cho các học giả Đài Loan ở bất cứ đâu trên thế giới, MOST cho biết.

theo Taiwannews