Đài Loan cắt giảm lãi suất để chống lại tác động của coronavirus Vũ Hán

Ngân hàng Trung ương Đài Loan hôm nay, thứ Năm (19 tháng 3), đã quyết định cắt giảm lãi suất xuống còn 1,125%, một tỷ lệ thấp hơn so với cuộc khủng hoảng 2008, để bù đắp những tác động của đại dịch coronavirus Vũ Hán (COVID-19 ).

Việc cắt giảm 0,25% lãi suất đã kết thúc chuỗi liên tiếp 14 cuộc họp với quyết định giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Trung ương đã họp khi Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi bình tĩnh trên thị trường chứng khoán và Quỹ Bình ổn Quốc gia được báo cáo để chuẩn bị can thiệp.

Đồng thời, Ngân hàng Trung ương cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 của nước này là 1,92%, chấm dứt hy vọng rằng GDP có thể duy trì ở mức trên 2%, CNA đưa tin.

Ngân hàng cũng cắt giảm lãi suất bằng 0,25 phần trăm đối với các món nợ có tài sản thế chấp xuống còn 1,5%và đối với các món nợ không có tài sản thế chấp xuống còn 3,375%.

Trong một thông cáo mới, Ngân hàng Trung ương kêu gọi các ngân hàng thương mại “không nên đóng ô khi trời bắt đầu mưa”, nhưng phải cung cấp các quỹ cần thiết cho các doanh nghiệp có tính khả thi trong kinh doanh.

Nền kinh tế đang đón nhận những ảnh hưởng của đại dịch coronavirus, lĩnh vực sản xuất chứng kiến ​​chuỗi cung ứng bị cắt đứt và ngành dịch vụ địa phương rơi vào tình trạng suy thoái khi mức chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh.