THÔNG BÁO: Về việc tiến hành phỏng vấn visa định cư theo chuyên án

駐越南臺北經濟文化代表處

VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI VIỆT NAM

THÔNG BÁO

(Về việc tiến hành phỏng vấn visa định cư theo chuyên án)

  1. Theo chỉ thị hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Đài Loan, trước tình tình ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến Chính phủ Việt Nam hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài và ngừng khai thác các đường bay quốc tế, nhằm hỗ trợ công dân Đài Loan không thể nhập cảnh Việt Nam trong thời kỳ dịch bệnh để hoàn thành thủ tục phỏng vấn xin visa định cư, Bộ Ngoại giao Đài Loan kết hợp với Cục Di dân Đài Loan dựa trên những quy định hiện hành, công bố Chuyên án xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn linh hoạt đối với đương sự Việt Nam thay cho việc phỏng vấn đồng thời cả hai phía đương sự Đài Loan-Việt Nam tại Văn phòng Chúng tôi. Chuyên án này chỉ áp dụng cho những trường hợp đã hoàn thành thủ tục đăng kí phỏng vấn visa định cư tại Văn phòng Chúng tôi. Văn phòng Chúng tôi sẽ tăng cường xét duyệt hồ sơ của từng cá nhân đương sự, đồng thời căn cứ nội dung phỏng vấn để tiến hành phê duyệt kết quả.
  2. Chuyên án này bắt đầu từ ngày 28/9/2020, áp dụng đối với những trường hợp đã đăng kí lịch phỏng vấn trước ngày 05/8/2020, vì lí do dịch bệnh cả hai phía đương sự không thể đến phỏng vấn trực tiếp tại Văn phòng Chúng tôi. Để đảm bảo công bằng, những hồ sơ đủ điều kiện tham gia chuyên án, Văn phòng Chúng tôi sẽ tiến hành sắp xếp lịch phỏng vấn theo thứ tự trước sau tính từ ngày tạm dừng nghiệp vụ phỏng vấn (tức ngày 23/3/2020). Thời gian phỏng vấn dự định sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2020 đến ngày 28/11/2020. Văn phòng Chúng tôi sẽ chủ động gọi điện thông báo đến từng cá nhân đương sự. Nếu hai bên đương sự không muốn tham gia hoặc không đủ điều kiện tham gia Chuyên án nêu trên thì hai bên đương sự có thể đến Văn phòng Chúng tôi tiến hành tham gia phỏng vấn theo lịch hẹn ban đầu.
  3. Đối với công dân Đài Loan do ảnh hưởng của dịch bệnh mà không thể đến Việt Nam làm thủ tục đăng kí kết hôn với công dân Việt Nam thì cần phải chờ Chính phủ Việt Nam khôi phục các đường bay quốc tế và gỡ bỏ chính sách hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài để tiếp tục hoàn thành các thủ tục phỏng vấn visa định cư theo quy chế đối với các quốc gia đặc biệt của Bộ Ngoại giao Đài Loan.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

Ngày 25 tháng 09 năm 2020