Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 12 tháng 11 năm 2020

Để tăng nhanh tiến độ nghiên cứu vắc-xin Covid-19, Trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã thành lập kênh tuyển mộ người tình nguyện thử nghiệm vắc-xin, thời hạn đăng ký từ nay cho đến hết tháng 11, mục tiêu tuyển mộ 20 nghìn người, nếu có phản ứng xấu khi tiêm chủng sẽ được nhận bồi thường và chữa trị chăm sóc y tế vô điều kiện. Hiện nay đã có trên 10.000 người đăng ký.

Trong thời gian dịch bệnh, Trung tâm chỉ đạo quy định lao động di trú dạng khán hộ công và giúp việc gia đình khi nhập cảnh bắt buộc phải cách ly tại trung tâm kiểm dịch tập trung, hiện nay có tổng cộng 1.500 giường, áp dụng cách bốc thăm. Nhưng Ủy viên đảng Dân Chúng cho biết chờ mãi không có chỗ, họ không thể nhập cảnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc chăm sóc người cao tuổi và sinh hoạt gia đình.

Ngày 12/11 Viện Hành chính thông qua quyết định mở rộng xét duyệt đối tượng được cấp phiếu tiêu dùng giá trị gấp 3 lần. Theo đó, người nước ngoài có thẻ cư trú vĩnh viễn, quan chức ngoại giao sẽ được lãnh phiếu tiêu dùng, bắt đầu từ 16/11 mở cửa cấp phát phiếu tiêu dùng, dự kiến có khoảng 13.000 người được hưởng lợi.