Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 13 tháng 2 năm 2021

Ở khu vực Đông Thế thành phố Đài Trung có nhiều di dân mới cùng sinh sống chung với người Khách Gia, họ không những nói thành thạo tiếng Khách Gia, mà trước xu thế thiếu hụt nguồn nhân lực ngành nông, những di dân mới này cũng trở thành nguồn lực sản xuất cho vườn cây ăn quả nơi đây. Cô Trương Oánh Nga sang Đài Loan lấy chồng 20 năm nay, là di dân mới nằm trong nhóm người mới nhập cư khu vực Đông Thế. Nào xin mời các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện của chị Nga nhé.