Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 15 tháng 2 năm 2021

Với một khối lượng rác thải nhựa khổng lồ không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, mà cũng sẽ bị con người nuốt phải thông qua nước uống, thức ăn . Theo một nghiên cứu của Anh, khối lượng nhựa hàng tuần bị mọi người ăn vào bụng gần bằng một tấm thẻ tín dụng.