Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 16 tháng 5 năm 2021

1- Ngày 16-5 Đài Loan tăng thêm 206 ca nhiễm Covid-19 trong nước và thêm 1 ca nhiễm nhập cảnh từ ́n Độ, trong hơn 200 ca nhiễm nội địa đều tập trung tại thành phố Đài Bắc và Tân Bắc.

2- Thành phố Đài Bắc và Tân Bắc tuyên bố nâng mức phòng dịch lên cấp độ 3 đến ngày 28-5, nhiều huyện thị khác cũng “chuẩn bị nâng mức cảnh báo lên cấp 3”.

3- Số ca nhiễm tăng vọt khiến người dân đổ xô mua nhu yếu phẩm, Bộ Kinh tế đưa ra quy định phòng chống tranh cướp mua hàng.

4- Phán đoán lúc bùng phát cụm lây nhiễm của nhóm phi công hãng China Airlines, có thể ở khu Vạn Hoa (Wanhua) thành phố Đài Bắc đã có vấn đề, bởi virus có khả năng đã tồn tại trong cộng đồng được 1 tới 2 tháng.