Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 17 tháng 11 năm 2020

1- Đoàn thể đấu tranh vì quyền lợi lao động kêu gọi Viện Hành chính quy hoạch phương án cấp đủ 1 lần lương hưu cho người lao động nước ngoài trước khi về nước.

2- Thêm loại vắc-xin chống Covid-19 đầy hứa hẹn, Công ty sinh học Moderna công bố vắc-xin chống virus corona chủng mới do hãng bào chế đạt hiệu quả gần 95%.

3- Người tiêu dùng đều “than trời” vì giá bắp cải ở thị trường tăng chóng mặt.

4- Trước nguy cơ quỹ bảo hiểm y tế bị thiếu hụt nặng nề, Bộ Y tế và Phúc lợi dự kiến tăng phí đóng bảo hiểm y tế, ước tính mỗi người phải đóng thêm 100 Đài tệ hàng tháng.