Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 18 tháng 12 năm 2020

1. Cao Hùng cung cấp “Khu tạm trú phòng dịch”, dành cho nhóm lao động giúp việc gia đình và khán hộ công ở miễn phí trong 3 ngày chờ xét nghiệm Covid-19 sau khi hết hạn cách ly.
2. Ngoài 8 người xác định nhiễm Covid-19, 44 thành viên vũ đoàn ballet Nga sẽ được chia thành 3 nhóm xuất cảnh về nước.
3. Tổng thống Pháp Macron có khả năng nhiễm Covid-19 khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh EU, nhiều nhà lãnh đạo các nước đều có khả năng bị cách ly.