Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 2 tháng 7 năm 2021

1/ Ngày 2/7 Đài Loan tăng thêm 57 ca nhiễm mới và 15 ca tử vong

2/ Vụ cháy TT. thương mại, nạn nhân Indonesia bị dương tính

3/ Khôi phục cơ chế chuyển chủ cho LĐDT diện giúp việc nhà

4/ Người thích leo núi hy vọng sau ngày 12/7 được lên núi