Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 20 tháng 11 năm 2020

Thành lập Hiệp hội thúc đẩy và phát triển quyền lợi di dân mới
Chủ thuê phải trả tiền vé máy bay, tiền hộ chiếu cho LĐ Indonesia
Trên 56 triệu ca nhiễm và 1,35 triệu ca tử vong vì Covid-19