Đài PTS, bản tin tiếng Việt ngày 28 tháng 12 năm 2020

Ngày 28/12 Đài Loan tăng 8 ca nhiễm du nhập từ nước ngoài
Từ thứ Tư miền Nam sẽ đón luồng không khí lạnh dưới 10 độ
Từ năm 2021 nhập thịt lợn Mỹ, tăng lương cơ bản
Bv United Christian Hongkong lây nhiễm tập thể 19 ca