Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 4 tháng 8 năm 2021

1. Hôm nay (4/8) ghi nhận 20 ca lây nhiễm trong nước
2. Bão Lupit hình thành, ảnh hưởng thời tiết khu vực ĐL
3. Có khả năng sẽ cấp phát phiếu mua hàng trong tháng 9
4. Dịch bệnh tại Nam bộ VN vẫn chưa khống chế