Đài PTS – bản tin tiếng Việt ngày 5 tháng 7 năm 2021

1. Dịch bệnh hạ giảm, ngày 5/7 Đài Loan ghi nhận 28 ca nội địa
2. Phường Zhongqin-Zhongzheng Đài Bắc xét nghiệm nhanh
3. Cảng cá Zhuwei Đào Viên đông nghịt người vào cuối tuần
4. E rằng áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành cơn bão Infa