Việt Nam là nguồn cung cấp chè lớn nhất cho thị trường Đài Loan

9 tháng đầu năm, xuất khẩu chè sang thị trường Đài Loan đạt 14,2 nghìn tấn, trị giá 22,55 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn nhất cho Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2019. Nhập khẩu chè của Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2019 từ Việt Nam đạt 14,2 nghìn tấn, trị giá 22,55 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Giá nhập khẩu chè bình quân từ Việt Nam ở mức 1.585,8 USD/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này cho thấy, Đài Loan chỉ nhập khẩu chè thô từ Việt Nam nên giá nhập khẩu ở mức thấp và được tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà nhập khẩu.

Xri Lan-ca là thị trường cung cấp chè lớn thứ hai cho Đài Loan. Các thị trường cung cấp chè lớn tiếp theo cho Đài Loan 9 tháng đầu năm 2019 gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Kê-ni-a, Mi-an-ma, Ba Lan và Thái Lan.

Chè đen và chè xanh là 2 chủng loại chè chính thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó nhập khẩu chè đen đạt 16,7 nghìn tấn, trị giá 39,47 triệu USD, tăng 1,6% về lượng và giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá nhập khẩu bình quân chè đen đạt 2.358,9 USD/tấn, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Đài Loan nhập khẩu chè đen chủ yếu từ thị trường Việt Nam, Xri Lan-ca và Ấn Độ, tỷ trọng nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới 82,9% tổng trị giá nhập khẩu chè đen. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng mạnh nhất.

Đơn giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè đen từ Việt Nam chỉ đạt 1.639,4 USD/tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2018, đây là mức giá nhập khẩu thấp nhất so với 5 thị trường cung cấp chè đen chính cho Đài Loan.

Nhập khẩu chè xanh của Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 7,5 nghìn tấn, trị giá 20,5 triệu USD, tăng 3% về lượng và tăng 4% về trị giá; giá nhập khẩu bình quân chè xanh đạt 2.725,9 USD/tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018. Đài Loan nhập khẩu chè xanh chủ yếu từ Việt Nam và Nhật Bản. Trong đó chè xanh Việt Nam chiếm 84,1% tổng lượng nhập khẩu của Đài Loan; chè xanh của Nhật Bản chiếm 13%.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Thương mại Đài Loan, 9 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu chè của Đài Loan đạt 24,26 nghìn tấn, trị giá 60 triệu USD, tăng 2% về lượng và giảm 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá chè nhập khẩu bình quân đạt 2.473,2 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2018.